Opći

Kovalentni polumjer

Kovalentni polumjerWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Što je kovalentni polumjer? Definicija i objašnjenje ...

Kovalentni polumjer (rtitio) opisuje polovinu udaljenosti između središta dva kovalentno vezana atoma istog kemijskog elementa. Jedna od mogućnosti za mjerenje kovalentnog polumjera je analiza kristalne strukture ili analiza rendgenske strukture. Ipak, odgovarajuće vrijednosti su daleko od toga da su poznate za sve kemijske elemente, jer se analiza pokazuje izuzetno složenom i skupom.
Za razliku od kovalentnog polumjera, atomski polumjer i van der Waalsov polumjer su važni. Potonji je prikazan na slici desno kao usporedba s kovalentnim polumjerom.

Popis kovalentnih polumjera:

redniKemijski elementKovalentni polumjer (u pm)
1hidrogen31
2helijum28
3litij128
4berilijum96
5bor82
6ugljen76
7dušik71
8kisik66
9fluor71
10neonski58
11natrij154
12magnezij141
13aluminijum121
14silicij111
15fosfor107
16sumpor102
17klor102
18argon106
19kalij203
20kalcijum176
21skandijum170
22titanijum160
23vanadijum153
24krom139
25mangan139
26željezo123
27kobalt126
28nikl124
29bakar132
30cink122
31galijum122
32germanijum122
33arsen119
34selen120
35brom120
36kripton116
37rubidijum220
38stroncijum195
39itrijum190
40cirkonij148
41niobijum137
42molibden154
43tehnecij147
44rutenijum146
45rodijum142
46paladijum139
47srebro145
48kadmium144
49indijum144
50lim139
51antimon139
52telur138
53jod139
54ksenon140
55cezij244
56barij215
57lantan207
58cerijum204
59praseodimij203
60neodimij201
61prometij199
62samarij198
63evropijum198
64gadolinijum196
65terbijum194
66rijetki metali192
67holmij192
68erbijum189
69tulijum190
70iterbijum187
71lutecij187
72hafnij150
73tantal138
74volframom162
75renijum159
76osmijum128
77iridijum141
78platina136
79zlato136
80živa132
81talijum145
82olovo146
83bizmut148
84polonijum140
85astatin202
86radon150
87Francij260
88radijum221
89aktinium215
90torijum206
91protaktinijum200
92uranijum142
93neptunijum190
94plutonijum187
95americijum180
96kirium170
97Berkelij?
98kalifornijum225
99Einsteinij?
100fermij?
101mendelevijem?
102nobelij?
103lawrencij?
104Rutherfordij149
105Dubnij143
106Seaborgij143
107Bohrij141
108hasij134
109Meitnerij129
110Darmstadtij128
111Roentgenij121
112kopernicij122
113ununtrij136
114flerovij143
115ununpentij162
116livermorij?
117ununseptij?
118ununoktij157